Pari- ja perheterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nimensä mukaisesti nopeaa ja matalan kynnyksen terapiaa. Apu voi löytyä nopeastikin, jopa parin terapiakäynnin aikana. Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei kaivella menneitä eikä etsitä syitä tai syyllisiä. Ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin, eletään nykyhetkessä ja katsotaan tulevaisuuteen. Asiakkaille ei anneta valmiita neuvoja ylhäältäpäin vaan heitä autetaan etsimään itselleen sopivia ratkaisuja ja toimintamalleja elämän solmukohdissa.

Lyhytterapia on tehokasta ja riittävää terapiaa useimmissa tapauksissa. Yli 70 % asiakkaista pitää parempana lyhytterapiaa kuin pitkää psykoterapiaa. Lyhytterapian kesto on yleensä 5-10 tapaamiskertaa viikon-kahden viikon välein. Asiakassuhde on ehdottoman luottamuksellinen.

Pariterapian hinnat:

45 min / 60 euroa
90 min / 90 euroa