Psyykkinen valmennus urheilijoille

Urheilijan kokonaisvaltainen yksilövalmennuksen suunnittelu ja toteutus valmennettavan henkilökohtaisten tavoitteiden ja ominaisuuksien maksimaalisen potentiaalin käyttöönoton kautta.

Valmennus toteutetaan huomioon ottaen lajin tekniset, taktiset, henkiset, fyysiset ja sosiaaliset ulottuvuudet.

• Urheilijaprofiilin rakentaminen
• Tavoitteiden asettaminen
• Optimaalinen mielentila
• Itseluottamus
• Motivaatio
• Keskittyminen
• Valmistautuminen
• Päätöksenteko
• Paineensieto
• Vaatimustason nostaminen
• Johdonmukainen toiminta
• Strategian hallinta
• Ihmissuhdetaidot
• Rentoutuminen
• Hermojen hallinta
• Pysyvä muutos
• Menestystekijät